!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastighetsförsäkring

Föreningens fastighetsförsäkring innehåller, från och med 1:a januari 2015, ett kollektivt bostadsrättstillägg, detaljer kring tillägget kan läsas i sin helhet i dokumentet nedan.

Tillägget omfattar det ansvar som BRF-innehavaren har enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Försäkringsvillkoret säger följande:

4.1  Vad som är försäkrat

Egendom i bostadsrättslägenhet som

− bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för och

− fast inredning som bostadsrättsinnehavaren bekostat.

OBSERVERA!  Detta är ingen hemförsäkring. Den boende bör alltså ha kvar sin hemförsäkring för att kunna få ersättning för sin egna egendom vid skador.

Bostadsrättsinnehavaren står själv för självrisken vid erhållande av ersättning.