!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

Felanmälan

Icke akuta fel – fel i lägenhet eller i området

Du kan göra felanmälan på två sätt:

1. I första hand via följande länk 

https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/

2. I andra hand via telefon 010-442 24 24

Felanmälan hanteras av HSB Göteborg.
I enlighet med stadgarna täcker inte föreningen kostnader för fel som faller inom ramen för bostadsrättens inre underhåll. Föreningen kommer således retroaktivt fakturera bostadsrättsinnehavaren för sådana kostnader samt en faktureringskostnad på 180 kronor.

 

Akuta fel dygnet runt
Securitas: 010- 470 55 98

Vid akuta fel såsom vattenläckor mm som erfodrar omedelbar åtgärd utanför ordinarie arbetstid, kvällar och helger.

 

Hissfel jour
020-73 55 77
Felanmälan i samband med problem med hissarna hanteras av Kone AB.

 

Stopp i sopnedkasten
031-19 84 51
Felanmälan i samband med stopp i sopnedkast under lördagar och söndagar hanteras av Envac. Under vardagar, kontakta HSB Göteborg  enligt ovan.

Kostnad för jourutryckning är mycket hög, varför vi försöker hålla oss till normala servicetider om felet inte erfodrar omedelbar åtgärd.

av Alborz Sedaghat