!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Historik

Annedal fick sitt namn efter den herrgård som låg ungefär vid dagens Annedalsskolan, vid Spekebergsängen. Herrgården kallades Anneberg efter dåvarande ägaren, handelsmannen Hans Andersson Swebelius (död 1791) fru Anna Hedvig, född Moberg. Herrgården fick alltså heta Anneberg och Spekebergsängen kallades "Anne Dahl" redan 1786.

Fram till början av 1870-talet fanns här mest ängs- och betesmark, förutom i närheten av Nilssonsberg där markerna var uppodlade. Annedal tillhörde historiskt Örgryte och låg på Krokslätt Nordgårdens ägor. Genom ett kungligt brev den 3 november 1870 stadgades att 3/80 mantal av frälsehemmanet Krokslätt Nordgården "... före innevarande års utgång... " skulle skiljas från Örgryte socken och införlivas med Göteborgs stads område.Staden köpte också egendomen Ryet i de södra delarna av det blivande Annedal och en stadsplan upprättades för hela området samma år. På förslag av tillförordnade stadsingenjören Brandel beslöt stadsfullmäktige den 28 november 1871 att stadsdelens namn skulle vara Annedal. Förstaden Annedal bestod av jordegendomarna Eden och Ryet. År 1872 godkändes den stadsplan för området som Robert Söderqvist uppgjort.

Annedal var från början en utpräglad stadsdel för arbetarboende, på gränsen till medelklass. I de södra delarna uppfördes institutioner som Folkskoleseminariet och Epidemisjukhusområdet med Barnbördshuset. Annedalskyrkan, som egentligen ligger söder om stadsdelsgränsen, invigdes 1910.

De allra första landshövdingehusen i kvarteret Ananasen byggdes 1876-1881, och en nyhet för den tiden var att flera hus uppfördes av byggnadsföreningar och bostadsbolag. Vid Seminariegatan byggdes de första arkitektritade landshövdingehusen i nationalromantisk stil.

Vid Rygatan 16 i Annedal öppnades Sveriges första "Änkehem", den 19 januari 1909.

1961 började hus köpas upp för sanering i Annedal och 1967 revs bebyggelsen på Nilssons berg, och fyra år senare antogs den hårt kritiserade stadsplanen, varefter det övriga Annedal började rivas från norr till söder. All träbebyggelse var i princip borta år 1973; endast stiftelsehusen och Annedalsskolan sparades. Dock revs de vackra landshövdingehusen och villorna vid Linnéplatsen först i början av 1980-talet.

Bostadsrättsföreningen Mandeln 2 tillträdde som ägare till fastigheten den 4 december 2006. Fastigheten består av 100 lägenheter och 4 lokaler. Byggnadsår 1975.

Föreningens adresser är Seminariegatan 14,16,18,20.

Uppdaterad 2014-08-19 av Alborz Sedaghat