!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Uppvärmning

Hur fungerar värmesystemet?
Fastigheten värms upp med fjärrvärme som kommer i form av vatten som värmts i värmeverket till 75-120 grader.I källaren på Seminariegatan 18 finns en fjärrvärmecentral där värmen överförs till fastighetens två värmesystem – (1) varmvatten till elementen och (2) till kranarna.

Fastigheten har ett slutet vattenburet system vilket innebär att vattet cirkulerar genom elementen via ett rör-system som är kopplat till en cirkulationspump som pumpar runt varmt vatten till elementen. Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen.

 Uppgradering genomförd hösten 2010

I samband med planeringen och projekteringen av stambytet beslutade dåvarande styrelse att också inkludera ett byte av alla termostater till elementen i våra lägenheter/lokaler och allmänna utrymmen. Detta för att sänka föreningens energikostnader och samtidigt göra en insats för vår miljö.

Termostatens funktion

Termostaterna är maxbegränsade till att leverera en rumstemperatur på 21 grader och när den temperaturen är uppnådd kommer ventilen att stänga av elementet. Då kan elementet svalna av eller bli kallt så länge som temperaturen är 21 grader i rummet. Det är alltså inget fel att elementen ibland blir kalla. När temperaturen sjunker igen så öppnar termostaten ventilen gradvis för att hålla rätt temperatur i lägenheten.

Termostaten drar nytta av solstrålning och annan gratisvärme från lampor och apparater i rummet. Termostaten känner hela tiden av inomhus-temperaturen och gör inte av mer värme än vad som behövs för tillfället. Den spar inte bara på energikostnaden utan ger en jämnare temperatur. En sänkning med 1 grad av inomhustemperaturen minskar uppvärmningskostnaden för fastigheten med 6-8%- Om man vill ha kallare än 21 grader kan man justera det med termostaten.

Att tänka på

Viktigt att man inte ställer någonting framför eller hänger någonting framför termostaterna då dessa styr värmen som ska upp i elementet. Sådana ”hinder” bidrar till att det bildas en värme-ficka som gör att termostaten stänger av innan värmen nått ut i rummet. Likadant så tar man ner effekten på elementen om man ställer möbler för nära termostatet, lämplig luftspalt är 15-20 cm. Vid rätt handhavande ger termostat-ventilerna ökad bekvämlighet och värmekomfort samtidigt som föreningens uppvärmnings-kostnader kan minska.

Vanliga frågor

F: Vårt element är varmt upptill, men kallt nere – vad kan det bero på?

S: Det beror på att när ett element fungerar optimalt, så är endast halva radiatorn varm (i höjdled). Den nedre delen ska vara svalare, då returvattnet passerar nertill på elementet. Det varma vattnet kommer in upptill och när det ”använt” värmen så sjunker det kallare vattnet ner och åker ut ur elementet.

F: Är det något speciellt jag bör tänka på vid vädring?

S: Ja, genom att sänka alternativt stänga av värmen på elementet i samband med vädring så kan man uppnå en svalare inomhustemperatur. Det är speciellt viktigt under vinterhalvåret. I annat fall så börjar elementen att ”elda” på till dess att temperaturen i rummet överensstämmer med den som termostaten är inställd på.

Ditt ansvar

Boende i Brf Mandeln 2 ansvarar för att lufta elementen med jämna mellanrum. Det är en enkel manöver som man kan göra själv och bör göra en till två gånger per år.

Om vattnet måste stängas av för arbete i fastigheten bör du lufta elementen när vattnet kommer tillbaka.

För att få ur luften behövs en luftskruvs-/elementnyckel som sticks in i luftskruven placerad i motsatt sida som termostaten. Den ska öppnas försiktigt moturs (max ett varv) tills det hörs ett ”väsande” ljud. När det kommer vatten ur luftskruven stäng medurs omedelbart.

Vattnet som kommer ut ur värmeelementet är syrefattigt och svart. Detta vatten ger fläckar på tapeter, gardiner, mattor och möbler som inte går att ta bort. Håll därför en trasa framför utblåsningspipen vid avluftning.

En elementnyckel 4-vägs som passar de flesta element kan införskaffas på exempelvis Claes Olsson för dryga hundralappen.

 Kontakt

Vid problem med värmen ska boende kontakta föreningens tekniske förvaltare, se under fliken Kontakt.

Uppdaterad 2014-08-19 av Alborz Sedaghat