!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ventilation

Fastighet har ett så kallat fläktstyrt frånluftssystem. Det innebär att tilluft kommer in genom fönsterventilerna och luften sugs ut med fläkt via kök och badrum/WC. Det finns två lägen på fönsterventilen, antingen kan den vara helt eller halvt öppen. Justering sker genom att ”ventilgallret” skjuts i sidled. En röd cirkel indikerar att ventilen står i halvöppet läge. Att ventilerna är öppna ger en bättre luftmiljö i lägenheten, och är hälsosamt.

 Det är viktigt att ventilerna inte täcks för då det rubbar hela fastighetens ventilationssystem. Det under inga omständigheter tillåtet att installera en motordriven fläkt som kopplas till fastighetens ventilationssystem. Kolfilterfläktar är godkända, då de opererar som fristående fläktsystem. 

Vädring är ett bra komplement till den kontinuerliga ventilationen, men tänk på att sänka värmen på elementen i lägenheten innan vädring för att förhindra att slösa med energi. 

Kontakt
Om Ni upplever problem med ventilationen – kontakta föreningens tekniske förvaltare, läs mer under fliken Felanmälan.

Uppdaterad 2014-08-19 av Alborz Sedaghat