!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev oktober 2017

- Tvättid - avboka gärna din tid om du märker att du inte hinner tvätta. Ge andra möjlighet att tvätta i stället.

- Malproblem i trappuppgång 16 - fortfarande ej åtgärdat. Förråden MÅSTE STÄDAS genast! Anticimex kommer inte och ingriper förrän alla har städat bort sina tyger. I annat fall tar styrelsen in en saneringsfirma och räkningen får betalas av medlemmarna.

- Barnvagnsrum i trapphus 16 - tänk på att dörren måste vara olåst. Det har hänt att folk inte har kunnat hämta ut sina barnvagnar då någon har låst dörren.

- Ombyggnationer - vi får ofta frågor om vad man får och inte får när det gäller ombyggnationer i lägenheten. Styrelsen måste informeras oavsett om det gäller bärande eller inte bärande väggar, skicka med ritning och beskrivning av vad som ska göras. Blankett finns på vår hemsida. Vid bärande väg krävs det tillstånd från Byggnämnden. Allt arbete måste göras fackmannamässigt.

- Störande ljud - tänk på dina grannar! Inga störande ljud efter kl 22.00. (hög musik, borrande, spikande, centrifugerande tvättmaskiner etc). Huset är byggt av betong som propagerar ljud mer än i tex. tegelhus. Tips: Låna verktyg på biblioteket på Första Långgatan om dina verktyg inte klarar av betongväggar.

- Markiser - är du intresserad, hör av dig till styrelsen med namn, lägenhetsnummer. Antalet bestämmer troligtvis avgiften på montering. Styrelsen meddelar berörda när vi har mer information.

 

Styrelsen

 

 

Aktuellt nyhets-/informationsbrev anslås även på föreningens anslagstavla i respektive uppgång.

 

ARKIV:

Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfJuni 2015
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfAugusti 2015
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfSeptember 2015
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfNovember 2015
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdf
December 2015/Januari 2016
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfMars 2016
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfMaj 2016
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfJuni 2016
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfJuli 2016
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfAugusti/September 2016
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfOktober 2016
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfNovember 2016
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfJanuari 2017
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfFebruari 2017
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfMars 2017
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfApril 2017
Nyhetsbrev Nr 1 Juni 2013.pdfMaj 2017

 

 

 

Dokument

Nyhetsbrev Juni:Juli 2017.pdf 2017-10-10
Nyhetsbrev oktober2017.pdf 2017-10-10
Nyhetsbrev september 2017.pdf 2017-10-10

Uppdaterad 2017-10-10 av Henrik Rylander