!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedning

Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag (poster i styrelsen, revisorer och valberedning) till vilka val ska förättas vid föreningsstämman.

Det är av största vikt att medlemmarna under en period av sitt boende engagerar sig i styrelsen. Det är viktigt för föreningen att du engagerar dig och dessutom ger det dig som privatperson en mycket bra insyn i den förening som du har satsat pengar i.

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller har du ett förslag på en kandidat? Kontakta vår valberedning:

Mattias Carlsson (sammankallande)
Johan Alnesten
Heikki Markkrona
David Lorén

Dokument

Brf_Mandeln_2_Handledning_valberedningen_2010-05-03.pdf 2010-05-07

Uppdaterad 2017-06-12 av Alborz Sedaghat