!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

Hushållssopor
I varje trappuppgång finns sopnedkast mellan varje våningsplan för att kunna slänga köksavfall. Området har en sopsugsanläggning på Brunnsgatan. Det innebär att Dina hushållssopor samlas i en tank som finns i soprummen. Från områdets många soptankar går sedan ett ledningssystem till sopsugsanläggningen där sopbilen tömmer den. Ledningssystemet klarar soppåsar av normalstorlek. För att undvika stopp i ledningssystemet bör du inte slänga sopor som endast med svårighet kan tryckas ner i sopnedkastet tex pizzakartonger. Bostadsrättsföreningen betalar extra för varje stopp. Dessutom betalar vi per ton slängda sopor.

Stopp i sopnedkastet felanmäls hos HSB - se fliken Felanmälan!

Återvinningsplats
Källsortering av bl.a. glas, papper, metall, plast och batterier kan ske vid återvinningsplatsen utanför Seminariegatan 18. Läs mer om källsortering i dokumentet "Du vinner på att återvinna".

Boende i Annedal kan lämna elavfall i avsedd container vid infarten till Norra Annedalgaragens samfällighet i Nilssonsberg (Brunnsgatan).

Återvinningscentral
Större avfall skall slängas på Återvinningscentral, vad god se www.goteborg.se för mer information.

Uppdaterad 2014-08-19 av Alborz Sedaghat