!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Förråd

Lägenhetsförråd

Vinds- eller källarförråd finns till varje lägenhet och disponeras efter eget behov. Vindsförråden ligger vanligen högst upp i det trapphus som lägenheten ligger i. Detsamma gäller för källarförråden. En vinds- eller källarförrådsnyckel krävs för att komma åt de aktuella förråden, se Nycklar, brickor & port.

Av brandsäkerhetsskäl är det under inga omständigheter tillåtet att ställa föremål i gångarna på vinden eller i källaren.

Cykelförråd

Det finns cykelförråd i undre entré på Seminariegatan 16 och 20. På Seminariegatan 20 finns ingång både från trapphuset samt utsidan av huset (mot Engelska parken). Separat nyckel krävs för att få tillgång till cykelförråden, se Nycklar, brickor & port.

I arkaden mellan uppgångarna 14 och 18 finns också cykelställ för parkering av cyklar. Ställ inte cyklar så att de blockerar de två lastnings- och lossningsplatser som finns för bilar. 

Barnvagnsförråd

I entréplan på nr 16 finns ett barnvagnsrum som öppnas med speciell nyckel som man får beställa.

I entréplan på nr 20 finns ett barnvagnsrum som går att öppna med den blå taggen. 

Tänk på att det är förbjudet att parkera cyklar och barnvagnar i trapphuset!

Uppdaterad 2014-08-19 av Alborz Sedaghat