!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

Föreningen har 37 parkeringsplatser avsedda för personbilar enligt:

  • 35 garageplatser är belägna i varmgarage på Seminariegatan 2
  • 2 parkeringsplatser är belägna utomhus på Carl Grimbergsgatan 31

Kostnad
Varmgarage och parkeringsplats utomhus – Kostnad: 975 SEK/månad. Extra Passerbricka/Tag – Kostnad 200 SEK i deposition. 

MC-parkering finns att hyra för 810 SEK/kvartal via garagesamfälligheten. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Regler för garagekö

  1. Medlem i Brf Mandeln 2 har förtur till föreningens garage- och parkeringsplatser
  2. Medlem får hyra en garage-/parkeringsplats per bostadsrätt
  3. Ny köande placeras sist i kö
  4. Köande erbjuds lediga platser i turordning
  5. Köande som står först i tur har rätt att tacka nej till erbjudande om p-plats en gång utan att förlora sin plats i kön. Därefter mister den köande sin plats och placeras sist i kön (om önskemål att kvarstå i kö föreligger)
  6. Alla medlemmar köar på samma villkor - ingen förtur medges

 

Överlåtelser vid försäljning av bostadsrätt medges inte. Andrahandsuthyrning är inte tillåten utan föreningens medgivande, enbart vid mycket speciella omständigheter (se under andrahandsupplåtelse).

Ansökan
Anmälan till garagekö kan ske tidigast från datum för kontraktsskrivning.

Uppsägning
Uppsägning av p-plats måste ske senast den 15:e varje månad. Normalt så gäller 3 månaders ömsesidig uppsägning.

Kontaktperson föreningens p-platser
Uthyrning, kontrakt och utlämning av tag ombesörjs av HSB Göteborg.
Ansvarig: Lotta Parment
Anmälan och uppsägning görs till:
Telefon: 010-442 21 50

För aktuellt läge i kön - kontakta Lotta Parment.

 

 

 

Uppdaterad 2015-05-09 av Alborz Sedaghat