!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Allmänt

Andrahandsupplåtelse är lagens sammanfattande begrepp för både andrahandsuthyrning och andrahandsupplåtelse.

  • Andrahandsuthyrning är att mot hyra upplåta sin lägenhet.
  • Andrahandsupplåtelse är att låta någon bo i lägenheten utan att han eller hon betalar hyra.

 

Föreningen godkänner upplåtelse i andra hand genom uthyrning om ”beaktansvärda skäl” föreligger såsom:

  • Studier på annan ort
  • Provsambo
  • Militärtjänstgöring på annan ort
  • Arbete på annan ort beordrad av arbetsgivare
  • Utlandstjänstgöring beordrad av arbetsgivare eller hjälporganisation

 

Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är upp till ett år i taget. 

Föreningen kan också godkänna en upplåtelse i andra hand för kortare tid om du t.ex. skall vara borta hela sommaren och vill att någon, t.ex. någon släkting som sommarjobbar här, skall kunna bo där under tiden.

 

Så ansöker du

Din ansökan ska ske skriftligen i bägge fallen och lämnas till styrelsen. Blankett för ansökan om andrahandsupplåtelse finns här på hemsidan. Glöm inte att motivera din ansökan.

 

Ansökan_om_andrahandsupplåtelse.pdfAnsökan om andrahandsupplåtelse av bostadsrätt
 
 

Ansökan lämnar du till styrelsen, varefter styrelsen behandlar din ansökan på kommande möte. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månanden, med undantag för juli.

 

Om jag får nej? Vad gäller då?

Vid avslag på ansökan kan du överklaga beslutet till Hyres- och arrendenämnden i Göteborg för ett slutligt avgörande.

 

Kontrakt som är skrivna eller löften som är avgivna utan att styrelsen medgett andrahandsupplåtelsen är utan verkan. Om du vid ett negativt besked på din ansökan ändå hyr eller lånar ut din lägenhet riskerar du att föreningen, efter att ha uppmanat dig att avbryta andrahandsupplåtelsen och du inte har gjort det, förklarar att ditt nyttjande av rätten till din lägenhet med bostadsrätt är förverkad och att föreningen är berättigad att säga upp dig för avflyttning. Efter uppsägning för avflyttning kommer föreningen därefter att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om tvångsförsäljning av bostadsrätten.

 

Ansvar vid andrahandsupplåtelse

Ansvaret för den person som lägenheten upplåts till i andra hand ligger till 100 procent hos bostadsrättsinnehavaren. Alla klagomål på hyresgästen samt eventuella krav på betalning kommer att göras mot bostadsrättshavaren, dvs. mot dig. Vid eventuell vräkning är det bostadsrättshavaren som vräks.

 

Besittningsskydd

Glöm ej att avtala bort besittningsskyddet. Detta görs enkelt med denna blanketten.

  Besittningsskydd

 

Inneboende

Den som ska upplåta bara en del av sin lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, behöver inte fråga föreningen/hyresvärden om lov. Detta gäller så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt.

Kontakt

Om du har frågor om andrahandsuthyrning, kontakta styrelsen.

styrelsen@mandeln2.se

 

Dokument

Besittningsskydd.pdf 2009-06-28
Brf_Mandeln_2_Andrahandsupplåtelse.pdf 2009-06-28
Ansökan_om_andrahandsupplåtelse.pdf 2014-03-11
Policy Andrahandsuthyrning Brf Mandeln 2.pdf 2014-12-01

Uppdaterad 2014-12-01 av Alborz Sedaghat