!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Månadsavgift

Avgifter och hyror administreras av föreningens ekonomiska förvaltare, HSB Göteborg. Avisering sker kvartalsvis.

 

Frågor kring månadsavgiften, avier och betalning?

Kontakta HSB Göteborg, medlemscenter på telefon 010-442 20 00

Besök HSB Göteborg på webben: www.hsb.se.

De olika bostadsrätterna i föreningen har olika andelstal. Andelstalet beror t.ex. på storleken på lägenheten. Föreningens kostnader fördelas på medlemmarna efter andelstalen. Högre andelstal ger således högre månadsavgift.

Månadsavgiften går till bostadsrättsföreningens kapital- och driftskostnader. Kapitalkostnaderna är räntor och amorteringar på föreningens lån. Driftskostnaderna är reparationer, fastighetsskötsel, vatten, värme osv. I månadsavgiften ingår också avsättning för framtida underhåll.

Uppdaterad 2014-06-11 av Alborz Sedaghat