!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsstämma

Föreningens årsstämma är vägen för dig som är medlem i Brf Mandeln 2 att utöva ditt inflytande. Stämman innehåller vanligen bokslut och val av styrelse, men kan också innehålla andra frågor av större betydelse samt omröstningar.

 

Generella regler för stämman

Du kan som medlem komma med ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa kallas för motioner. En motion behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

 

Så här skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen, via mejl eller vår brevlåda vid gaveln på uppgång 16.

 Mall för motion till årsstämman

För att styrelsen ska hinna gå igenom din motion före årsstämman måste den lämnas senast den 31 mars.

 

Föreningsmedlem som vill väcka en fråga eller i övrigt göra styrelsen och övriga medlemmar uppmärksam på något förhållande som berör flera och som inte kommer att framgå av dagordningen är välkommen att göra det under styrelsens orientering om aktuella ärenden m.m. eller under reservtiden. Inga beslut får fattas i anledning av en på så sätt väckt fråga.

 

Fullmakt

Nedan hittar du en fullmakt du ska använda ifall du inte kan deltaga i årsstämman, men vill att någon annan ska rösta å dina vägnar.

 Fullmakt Ombud

 

Extrastämma

En extrastämma kan hållas när styrelsen anser att det finns skäl till det eller då det skriftligen begärs av en revisor eller minst 10 % av samtliga röstberättigade. På extrastämman får enbart beslut fattas i ärenden som angivits i kallelsen.

-------------------------------------------------

OBS: Inför extrastämma 2017-10-08

Föreslagna ändringar i stadgarna för BRF Mandeln 2, 2017

Tidigare stämmor

Här finner du kallelse jämte dagordning och protokoll från tidigare föreningsstämmor. Originalhandlingar förvaras i styrelsens arkiv.

 

Fortsättningsvis förvaras protokollen i föreningslokalen. Kontakta styrelsen om du önskar läsa.

 

Föreningsstämma 2014

Ändrade andelstal infotext till stämman version 2014-04-10.pdfUnderlag till motion gällande andelstal 2014-05-13

Ändrade andelstal infotext till stämman version 2014-04-10.pdfProtokoll 2014-05-13

 

Föreningsstämma 2013

Föreningsstämma kallelse 20130513-1.pdfKallelse 2013-05-13

 

 

Föreningsstämma 2012

Föreningsstämma_2012_protokoll.docProtokoll 2012-05-03

 

Föreningsstämma 2011

Föreningsstämma_2011_protokoll.docProtokoll 2011-05-03

 Kallelse till föreningsstämma 2011-05-03

 Underlag för omröstning

 

Föreningsstämma 2010

 Protokoll 2010-04-28

 Kallelse till föreningsstämma 2010-04-28

 

Föreningsstämma 2009

 Protokoll 2009-05-27

 Kallelse till föreningsstämma 2009-05-27

 

Föreningsstämma 2008

 Protokoll 2008-05-06

Dokument

Föreningsstämma kallelse 20130513-1.pdf 2013-04-29
Föreningsstämma_2012_protokoll.doc 2012-08-24
Föreningsstämma_2011_protokoll.doc 2012-08-24
Ändrade andelstal infotext till stämman version 2014-04-10.pdf 2014-05-26
protokoll_årstämma_Mandeln2_140513.pdf 2014-10-30
Stadgar 2017_förslag_v2_sammanfattning.pdf 2017-09-27

Uppdaterad 2018-03-07